2016. gada 20.-23. septembris

Viss mūsu kolektīvs apmeklēja pasaulē vislielāko dzelzceļa nozares izstādi “InnoTrans”, kas reizi divos gados notiek Berlīnē. Izstādes laikā mēs noslēdzām vairākas vienošanās ar mūsu vecajiem partneriem un arī ar jauniem partneriem. Pēc izstādes apmeklēšanas mums radās vairākas jaunas idejas, kā varētu palīdzēt Baltijas valstu dzelzceļa uzņēmumiem daudz efektīvāk pārvaldīt vilcienu sliežu ceļus un infrastruktūru, kā arī veikt to apkopi un remontu.