Märts 2020

Paigaldasime Riia sadamasse portatiivsed raudteekaalud Weighwell PTW 1

Kaalud on lihtsalt ümberpaigaldatavad, võimaldades vajadusel veeremi kaalumist erinevates kohtades.  Kaalumistäpsus dünaamilisel režiimil kuni 1%. Kaalud on eriti sobivad kasutamiseks karjäärides, sadamates ja tööstustes, kus on oluline saada operatiivselt täpseid andmeid kaupade koguste kohta.